Stjärtmes - Mot nya höjder

Stjärtmes, en favorit av våra svenska fåglar