Stjärtmes - blåmes

Stjärtmes och blåmes, favoriter bland våra svenska fåglar, mesar, fåglar