Stjärtmes - Långstjärten

Stjärtmes, en favorit av våra svenska fåglar