Stjärtmes - Hörnboll

Stjärtmes, en favorit av våra svenska fåglar